ورزش

تحلیل پیروزی بازی ایران در مقابل یمن (پس از بازی) و دیگر رقابت های فوتبال جام ملت‌های آسیا 2019 امارات با حضور محمد شهرابی روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا/رادیو نشاط..رضا سمامی

تحلیل پیروزی بازی ایران در مقابل یمن (پس از بازی) و دیگر رقابت های فوتبال جام ملت‌های آسیا 2019 امارات با حضور محمد شهرابی روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا/رادیو نشاط..رضا سمامی

20/10/1397  تحلیل پیروزی بازی ایران در مقابل یمن (پس از بازی) و دیگر رقابت های فوتبال جام ملت‌های آسیا 2019 امارات با حضور محمد شهرابی روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا/رادیو نشاط..رضا سمامی


تحلیل پیروزی بازی ایران در مقابل یمن (پس از بازی) و دیگر رقابت های فوتبال جام ملت‌های آسیا 2019 امارات با حضور محمد شهرابی روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا

رادیو نشاط..رضا سمامی

صرافی افشار" اسپانسر ویژه برنامه های فوتبال جام ملت های آسیا 2019 امارات"

ارتباط با اسپانسر