اجتماعی

گشتی در خبرها - 10/ اتفاقات جالب استرالیا و جهان همراه با رضا سمامی

گشتی در خبرها - 10/ اتفاقات جالب استرالیا و جهان همراه با رضا سمامی

10/01/2019  گشتی در خبرها - 10/ اتفاقات جالب استرالیا و جهان همراه با رضا سمامی


گشتی در خبرها - 10

 اتفاقات جالب استرالیا و جهان همراه با رضا سمامی

انتصاب سفیر آمریکا در استرالیا بعد از وقفه دو ساله

پرطرفدارترین اسامی انتخاب شده برای نوزادان استرالیایی‌ در سال ۲۰۱۸

و دیگر خبر های مهم...