اجتماعی

قسمت 70/"تریبون زنانه" یک گفتگوی خودمانی،برنامه ای از رادیو نشاط با اجرای خود شما خانم ها /گفتگو با خانم زاهارا/ کاری از...ناهید امامی

قسمت 70/"تریبون زنانه" یک گفتگوی خودمانی،برنامه ای از رادیو نشاط با اجرای خود شما خانم ها /گفتگو با خانم زاهارا/ کاری از...ناهید امامی

14/12/1397  قسمت 70/"تریبون زنانه" یک گفتگوی خودمانی،برنامه ای از رادیو نشاط با اجرای خود شما خانم ها /گفتگو با خانم زاهارا/ کاری از...ناهید امامی


قسمت 70/"تریبون زنانه" یک گفتگوی خودمانی،برنامه ای از رادیو نشاط  با اجرای خود شما خانم ها 

گفتگو با خانم زاهارا

کاری از...ناهید امامی

اسپانسر برنامه

صرافی کندو

http://candoexchange.com/

Australia : +61456999888  

کانال تلگرام همه برنامه های تریبون زنانه
@TriboonZanane

برای درخواست شرکت در این گپ و گفت خودمانی رادیویی از طریق ایمیل رادیو نشاط با ما تماس بگیرید و لطفا در عنوان ایمیل اسم برنامه "تریبون زنانه" را قید نمائید.

[email protected]