کتاب گویا (صوتی)-دکلمه

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ قهر - متنی از نرگس صرافيان با صدای سعيدسام نياكان

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ قهر - متنی از نرگس صرافيان  با صدای سعيدسام نياكان

01/02/1398  دکلمه های کوتاه و دلنشین/ قهر - متنی از نرگس صرافيان با صدای سعيدسام نياكان


دکلمه های کوتاه و دلنشین/ قهر - متنی از نرگس صرافيان با صدای سعيدسام نياكان