حقوقی

وعده‌های بسیار خوب حزب سبز در مورد ویزاهای والدین در انتخابات 2019 استرالیا/ جزئیاتی در مورد محدودیت اسپانسر شیپ برای ویزاهای پارتنر/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

وعده‌های بسیار خوب حزب سبز در مورد ویزاهای والدین در انتخابات 2019 استرالیا/ جزئیاتی در مورد محدودیت اسپانسر شیپ برای ویزاهای پارتنر/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

19/02/1398  وعده‌های بسیار خوب حزب سبز در مورد ویزاهای والدین در انتخابات 2019 استرالیا/ جزئیاتی در مورد محدودیت اسپانسر شیپ برای ویزاهای پارتنر/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/ رادیو نشاط..ناهید امامی


وعده‌های بسیار خوب حزب سبز در مورد ویزاهای والدین در انتخابات 2019 استرالیا

جزئیاتی در مورد محدودیت اسپانسر شیپ برای ویزاهای پارتنر

پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

رادیو نشاط..ناهید امامی