اجتماعی

ایستگاه خبر (5) - اخبار شنیدنی و جذاب جهان / تهیه کننده : خسرو محمودیان

ایستگاه خبر (5) - اخبار شنیدنی و جذاب جهان / تهیه کننده : خسرو محمودیان

29/02/1398  ایستگاه خبر (5) - اخبار شنیدنی و جذاب جهان / تهیه کننده : خسرو محمودیان


ایستگاه خبر (5)

 اخبار شنیدنی و جذاب جهان

تهیه کننده : خسرو محمودیان

این برنامه را تقدیم می کنیم  به همه عرب زبان های عزیز

تهیه کننده : خسرو محمودیان

اسپانسر برنامه : صرافی جوادی

تلگرام   https://t.me/sarafijavadi

تلفن  1300777177