حقوقی

خبر خوب..دولت قصد تغيير شرايط سيتيزن شيپي استرالیا را ندارد/ بسته شدن اسپانسر ايالتي آدلايد از ٢٤ جون ٢٠١٩/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

خبر خوب..دولت قصد تغيير شرايط سيتيزن شيپي استرالیا را ندارد/ بسته شدن اسپانسر ايالتي آدلايد از ٢٤ جون ٢٠١٩/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

30/03/1398  خبر خوب..دولت قصد تغيير شرايط سيتيزن شيپي استرالیا را ندارد/ بسته شدن اسپانسر ايالتي آدلايد از ٢٤ جون ٢٠١٩/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/ رادیو نشاط..ناهید امامی


خبر خوب..دولت قصد تغيير شرايط سيتيزن شيپي استرالیا را ندارد

بسته شدن اسپانسر ايالتي آدلايد از ٢٤ جون ٢٠١٩

پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

 رادیو نشاط..ناهید امامی