حقوقی

شرايط جديد ايالت ويكتوريا براي ويزاهاي بيزينسي استرالیا / مبالغ لازم براي اثبات تمكن مالي بر اساس چه نرخ دلاري محاسبه مي شود؟/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

شرايط جديد ايالت ويكتوريا براي ويزاهاي بيزينسي استرالیا / مبالغ لازم براي اثبات تمكن مالي بر اساس چه نرخ دلاري محاسبه مي شود؟/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

27/04/1398  شرايط جديد ايالت ويكتوريا براي ويزاهاي بيزينسي استرالیا / مبالغ لازم براي اثبات تمكن مالي بر اساس چه نرخ دلاري محاسبه مي شود؟/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/ رادیو نشاط..ناهید امامی


شرايط جديد ايالت ويكتوريا براي ويزاهاي بيزينسي استرالیا 

مبالغ لازم براي اثبات تمكن مالي بر اساس چه نرخ دلاري محاسبه مي شود؟

پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

رادیو نشاط..ناهید امامی