حقوقی

خبرهاي خوب براي خيلي از اشخاصی كه به دليل مشكلات پزشكي نمي توانند ويزای استرالیا را بگيرند/ آيا با داشتن ويزاي بيزينسي ١٨٨ تحصيل فرزندان در استراليا رايگان است/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

خبرهاي خوب براي خيلي از اشخاصی كه به دليل مشكلات پزشكي نمي توانند ويزای استرالیا را بگيرند/ آيا با داشتن ويزاي بيزينسي ١٨٨ تحصيل فرزندان در استراليا رايگان است/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

10/05/1398  خبرهاي خوب براي خيلي از اشخاصی كه به دليل مشكلات پزشكي نمي توانند ويزای استرالیا را بگيرند/ آيا با داشتن ويزاي بيزينسي ١٨٨ تحصيل فرزندان در استراليا رايگان است/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/ رادیو نشاط..ناهید امامی


خبرهاي خوب براي خيلي از اشخاصی كه به دليل مشكلات پزشكي نمي توانند ويزای استرالیا را بگيرند

آيا با داشتن ويزاي بيزينسي ١٨٨ تحصيل فرزندان در استراليا رايگان است

پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

رادیو نشاط..ناهید امامی

.................

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک رادیو نشاط ارسال بفرمایید.????

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
[email protected]