حقوقی

مهاجرت به استرالیا- اولين ویزای موقت والدین استرالیا صادر شد/ آخرین اخبار و پیش بینی امتیازهای لازم جهت دعوت شدن در راند ۱۱ آگوست برای ویزاهای مهارتیاسترالیا/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا- اولين ویزای موقت والدین استرالیا صادر شد/ آخرین اخبار و پیش بینی امتیازهای لازم جهت دعوت شدن در راند ۱۱ آگوست برای ویزاهای مهارتیاسترالیا/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

17/05/1398  مهاجرت به استرالیا- اولين ویزای موقت والدین استرالیا صادر شد/ آخرین اخبار و پیش بینی امتیازهای لازم جهت دعوت شدن در راند ۱۱ آگوست برای ویزاهای مهارتیاسترالیا/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/ رادیو نشاط..ناهید امامی


#مهاجرت_به_استرالیا

اولين ویزای موقت والدین استرالیا صادر شد

آخرین اخبار و پیش بینی امتیازهای لازم جهت دعوت شدن در راند ۱۱ آگوست برای ویزاهای مهارتیاسترالیا

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

رادیو نشاط..ناهید امامی

-------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق 
ایمیل و یا فیس بوک رادیو نشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
[email protected]