اقتصادی

اخذ وام در استرالیا- / آیا دارندگان ویزاهای ۳ و ۵ ساله و ویزاهای بیزینسی استرالیا می توانند درخواست وام بدهند؟/با چه نوع ویزاهای در استرالیا می توان برای وام خرید خانه اقدام کرد؟/ تفاوت بین بانک و موسسه اعتباری و مالی در استرالیا چیست؟/ پاسخ به سوالات،همراه با کارگزار رسمی اخذ وام ، مهدی رستمی / رادیو نشاط ..نوید تعویذی

اخذ وام در استرالیا- / آیا دارندگان ویزاهای ۳ و ۵ ساله و ویزاهای بیزینسی استرالیا می توانند درخواست وام بدهند؟/با چه نوع ویزاهای در استرالیا می توان برای وام خرید خانه اقدام کرد؟/ تفاوت بین بانک و موسسه اعتباری و مالی در استرالیا چیست؟/ پاسخ به سوالات،همراه با کارگزار رسمی اخذ وام ، مهدی رستمی / رادیو نشاط ..نوید تعویذی

21/05/1398  اخذ وام در استرالیا- / آیا دارندگان ویزاهای ۳ و ۵ ساله و ویزاهای بیزینسی استرالیا می توانند درخواست وام بدهند؟/با چه نوع ویزاهای در استرالیا می توان برای وام خرید خانه اقدام کرد؟/ تفاوت بین بانک و موسسه اعتباری و مالی در استرالیا چیست؟/ پاسخ به سوالات،همراه با کارگزار رسمی اخذ وام ، مهدی رستمی / رادیو نشاط ..نوید تعویذی


اخذ وام در استرالیا

 آیا دارندگان ویزاهای ۳ و ۵ ساله و ویزاهای بیزینسی استرالیا می توانند درخواست وام بدهند؟

با چه نوع ویزاهای در استرالیا می توان برای وام خرید خانه اقدام کرد؟

تفاوت بین بانک و موسسه اعتباری و مالی در استرالیا چیست؟

 پاسخ به سوالات،همراه با کارگزار رسمی اخذ وام ، مهدی رستمی

 رادیو نشاط ..نوید تعویذی

---------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به اخذ وام در استرالیا  را از طریق 
کانال تلگرام رادیو نشاط ارسال بفرمایید.

https://t.me/radioneshatau