علمی ، فن آوری

بیماری پوکی استخوان -گفتگو با دکتر علی قاسم زاده، محقق ارشد بخش غدد و متابولیسم بیمارستان آستین و دانشگاه ملبورن

بیماری پوکی استخوان -گفتگو با دکتر علی قاسم زاده، محقق ارشد بخش غدد و متابولیسم  بیمارستان آستین و دانشگاه ملبورن

23/05/1398  بیماری پوکی استخوان -گفتگو با دکتر علی قاسم زاده، محقق ارشد بخش غدد و متابولیسم بیمارستان آستین و دانشگاه ملبورن


بیماری پوکی استخوان

بیماری پوکی استخوان -گفتگو با دکتر علی قاسم زاده، محقق ارشد بخش غدد و متابولیسم بیمارستان آستین(Austin)و دانشگاه ملبورن

پوکی استخوان چیست و چگونه ایجاد می شود؟

عواقب پوکی استخوان چیست؟

روش تشخیص پوکی استخوان.

روش های جلوگیری از پوکی استخوان.

جاذبه زمین چه ارتباط و تاثیری بر استخوان دارد؟

رادیو نشاط..آیدا مهدی زاده