حقوقی

مهاجرت به استرالیا - هشدار، در حین ورود به استرالیا اطلاعات صحیح بدهید! /اطلاعاتی در رابطه با امتیاز همسر و یا مجرد بودن برای ویزاهای مهارتی استرالیا/ پاسخ به سوالات /همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا - هشدار، در حین ورود به استرالیا اطلاعات صحیح بدهید! /اطلاعاتی در رابطه با امتیاز همسر و یا مجرد بودن برای ویزاهای مهارتی استرالیا/ پاسخ به سوالات /همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

24/05/1398  مهاجرت به استرالیا - هشدار، در حین ورود به استرالیا اطلاعات صحیح بدهید! /اطلاعاتی در رابطه با امتیاز همسر و یا مجرد بودن برای ویزاهای مهارتی استرالیا/ پاسخ به سوالات /همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/ رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

هشدار، در حین ورود به استرالیا اطلاعات صحیح بدهید!

اطلاعاتی در رابطه با امتیاز همسر و یا مجرد بودن برای ویزاهای مهارتی استرالیا

پاسخ به سوالات شنوندگان عزیز

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

رادیو نشاط..ناهید امامی

-------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیو_نشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
[email protected]