حقوقی

مهاجرت به استرالیا - توضیحات مهمی در مورد حق سفر در صورت درخواست تمدید ویزاهای ۳ ساله و ۵ ساله / آیا برای ویزاهای جدید موقت والدین، برای هر یک از پدر و مادر، جداگانه باید اقدام کرد؟ و چه مقدار هزینه دارد؟/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا - توضیحات مهمی در مورد حق سفر در صورت درخواست تمدید ویزاهای ۳ ساله و ۵ ساله / آیا برای ویزاهای جدید موقت والدین، برای هر یک از پدر و مادر، جداگانه باید اقدام کرد؟ و چه مقدار هزینه دارد؟/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط..ناهید امامی

26/08/2019  مهاجرت به استرالیا - توضیحات مهمی در مورد حق سفر در صورت درخواست تمدید ویزاهای ۳ ساله و ۵ ساله / آیا برای ویزاهای جدید موقت والدین، برای هر یک از پدر و مادر، جداگانه باید اقدام کرد؟ و چه مقدار هزینه دارد؟/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا 

توضیحات مهمی در مورد حق سفر در صورت درخواست تمدید ویزاهای ۳ ساله و ۵ ساله

 آیا برای ویزاهای جدید موقت والدین، برای هر یک از پدر و مادر، جداگانه باید اقدام کرد؟ و چه مقدار هزینه دارد؟

 همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی

رادیو نشاط..ناهید امامی

------------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق 
ایمیل و یا فیس بوک #رادیو_نشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
[email protected]