فرهنگ وهنر

گفتگو با "محمود فرجامی" نویسنده، مترجم و پژوهشگر در حوزه طنز ، که به اجرای استندآپ ‌کمدی با موضوعات خاص همراه با نگاهی انتقادی نیز می‌پردازد/ هارمونی رابطه، سمفونی تختخواب - تازه ترین استندآپ کمدی محمود فرجامی است که برای نخستین بار در استرالیا اجرا می‌شود/رادیو نشاط..ناهید امامی

گفتگو با "محمود فرجامی" نویسنده، مترجم و پژوهشگر در حوزه طنز ، که به اجرای استندآپ ‌کمدی  با موضوعات خاص همراه با نگاهی انتقادی  نیز می‌پردازد/ هارمونی رابطه، سمفونی تختخواب - تازه ترین استندآپ کمدی محمود فرجامی است که برای نخستین بار در استرالیا اجرا می‌شود/رادیو نشاط..ناهید امامی

13/06/1398  گفتگو با "محمود فرجامی" نویسنده، مترجم و پژوهشگر در حوزه طنز ، که به اجرای استندآپ ‌کمدی با موضوعات خاص همراه با نگاهی انتقادی نیز می‌پردازد/ هارمونی رابطه، سمفونی تختخواب - تازه ترین استندآپ کمدی محمود فرجامی است که برای نخستین بار در استرالیا اجرا می‌شود/رادیو نشاط..ناهید امامی


گفتگو با "محمود فرجامی" نویسنده، مترجم و پژوهشگر در حوزه طنز ، که به اجرای استندآپ ‌کمدی با موضوعات خاص همراه با نگاهی انتقادی نیز می‌پردازد

 هارمونی رابطه، سمفونی تختخواب

تازه ترین استندآپ کمدی محمود فرجامی است که برای نخستین بار در استرالیا اجرا می‌شود

رادیو نشاط..ناهید امامی

 

کلیک کنید

محمود فرجامی در استرالیا/ بیوگرافی محمود فرجامی،مترجم کتاب بیشعوری و استندکمدین