حقوقی

مهاجرت به استرالیا - هشدار در مورد نحوه‌ی تکمیل فرم‌های اداره‌ی مهاجرت استرالیا / در خصوص دارندگان ویزاهای ۱۸۸ آیا هنگام ورود و قبل از تاسیس بیزینس شخصی اگر در کمپانی های دیگر مشغول بکار شوند برای گرفتن ۸۸۸ دچار مشکل خواهند شد؟/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا - هشدار در مورد نحوه‌ی تکمیل فرم‌های اداره‌ی مهاجرت استرالیا / در خصوص دارندگان ویزاهای ۱۸۸ آیا هنگام ورود و قبل از تاسیس بیزینس شخصی اگر در کمپانی های دیگر مشغول بکار شوند برای گرفتن ۸۸۸ دچار مشکل خواهند شد؟/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

14/06/1398  مهاجرت به استرالیا - هشدار در مورد نحوه‌ی تکمیل فرم‌های اداره‌ی مهاجرت استرالیا / در خصوص دارندگان ویزاهای ۱۸۸ آیا هنگام ورود و قبل از تاسیس بیزینس شخصی اگر در کمپانی های دیگر مشغول بکار شوند برای گرفتن ۸۸۸ دچار مشکل خواهند شد؟/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/ رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

هشدار در مورد نحوه‌ی تکمیل فرم‌های اداره‌ی مهاجرت استرالیا

در خصوص دارندگان ویزاهای ۱۸۸،آیا هنگام ورود و قبل از تاسیس بیزینس شخصی اگر در کمپانی های دیگر مشغول بکار شوند برای گرفتن ۸۸۸ دچار مشکل خواهند شد؟

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

رادیو نشاط..ناهید امامی

---------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق 
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
[email protected]