حقوقی

مهاجرت به استرالیا - آيا رد شدن ويزاي دانشجويي کشور كانادا در ويزاهاي دانشجويي استراليا تاثيرگذار است/ اطلاعات مهمی در مورد ويزاهاي فرزندخواندگي/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا - آيا رد شدن ويزاي دانشجويي کشور كانادا در ويزاهاي دانشجويي استراليا تاثيرگذار است/ اطلاعات مهمی در مورد ويزاهاي فرزندخواندگي/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

21/06/1398  مهاجرت به استرالیا - آيا رد شدن ويزاي دانشجويي کشور كانادا در ويزاهاي دانشجويي استراليا تاثيرگذار است/ اطلاعات مهمی در مورد ويزاهاي فرزندخواندگي/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/ رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

آيا رد شدن ويزاي دانشجويي کشور كانادا در ويزاهاي دانشجويي استراليا تاثيرگذار است

 اطلاعات مهمی در مورد ويزاهاي فرزندخواندگي

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

 رادیو نشاط..ناهید امامی

---------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق 
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
[email protected]