حقوقی

مهاجرت به استرالیا - آیا برای تبدیل ویزای بیزینسی ۱۸۸ به اقامت دایم ۸۸۸ همسر من می تواند متقاضی اصلی شود/ استرالیا دومین کشور ثروتمند جهان شناخته شد./ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا - آیا برای تبدیل ویزای بیزینسی ۱۸۸ به اقامت دایم ۸۸۸ همسر من می تواند متقاضی اصلی شود/ استرالیا دومین کشور ثروتمند جهان شناخته شد./ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

28/06/1398  مهاجرت به استرالیا - آیا برای تبدیل ویزای بیزینسی ۱۸۸ به اقامت دایم ۸۸۸ همسر من می تواند متقاضی اصلی شود/ استرالیا دومین کشور ثروتمند جهان شناخته شد./ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/ رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

آیا برای تبدیل ویزای بیزینسی ۱۸۸ به اقامت دایم ۸۸۸ همسر من می تواند متقاضی اصلی شود

 استرالیا دومین کشور ثروتمند جهان شناخته شد.

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

رادیو نشاط..ناهید امامی

---------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق 
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
[email protected]