ورزش

در قلمرو ورزش 61 - همراه با محمد شهرابی ،کارشناس،تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا / بیانیه فدراسیون جهانی فوتبال در خصوص حضور بانوان در استادیوم های فوتبال/ تعلیق ورزش جودوی ایران توسط فدراسیون جهانی / بازی پیش رو دو تیم پایتخت (استقلال و پرسپولیس) در یکشنبه همین هفته/رادیو نشاط..مسعود ظهوری

در قلمرو ورزش 61 - همراه با محمد شهرابی ،کارشناس،تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا / بیانیه فدراسیون جهانی فوتبال در خصوص حضور بانوان در استادیوم های فوتبال/ تعلیق ورزش جودوی ایران توسط فدراسیون جهانی / بازی پیش رو دو تیم پایتخت (استقلال و پرسپولیس) در یکشنبه همین هفته/رادیو نشاط..مسعود ظهوری

20/09/2019  در قلمرو ورزش 61 - همراه با محمد شهرابی ،کارشناس،تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا / بیانیه فدراسیون جهانی فوتبال در خصوص حضور بانوان در استادیوم های فوتبال/ تعلیق ورزش جودوی ایران توسط فدراسیون جهانی / بازی پیش رو دو تیم پایتخت (استقلال و پرسپولیس) در یکشنبه همین هفته/رادیو نشاط..مسعود ظهوری


در قلمرو ورزش 61

همراه با محمد شهرابی ،کارشناس، تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا

بیانیه فدراسیون جهانی فوتبال در خصوص حضور بانوان در استادیوم های این ورزش

تعلیق ورزش جودوی ایران توسط فدراسیون جهانی

 بازی پیش رو دو تیم پایتخت (استقلال و پرسپولیس) در یکشنبه همین هفته

مهاجرت علیرضا فغانی داور جهانی فوتبال به استرالیا

رادیو نشاط..مسعود ظهوری