علمی ، فن آوری

چهره های علمی استرالیا - گفتگو با خانم دکتر ندا میرزاده پژوهشگر ایرانی، سرپرست گروه مهندسی از دانشگاه RMIT ملبورن در خصوص دستاورد بسیار چشم گیری که می تواند در از بین بردن سلول‌های سرطانی، موثر باشند / رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده

چهره های علمی استرالیا - گفتگو با خانم دکتر ندا میرزاده پژوهشگر ایرانی، سرپرست گروه مهندسی از دانشگاه RMIT ملبورن در خصوص دستاورد بسیار چشم گیری که می تواند در از بین بردن سلول‌های سرطانی، موثر باشند / رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده

29/06/1398  چهره های علمی استرالیا - گفتگو با خانم دکتر ندا میرزاده پژوهشگر ایرانی، سرپرست گروه مهندسی از دانشگاه RMIT ملبورن در خصوص دستاورد بسیار چشم گیری که می تواند در از بین بردن سلول‌های سرطانی، موثر باشند / رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده


چهره های علمی استرالیا

گفتگو با خانم دکتر ندا میرزاده پژوهشگر ایرانی، سرپرست گروه مهندسی از دانشگاه RMIT ملبورن در خصوص دستاورد بسیار چشم گیری که می تواند در از بین بردن سلول‌های سرطانی، موثر باشند

رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده

خانم دکتر میرزاده و تیم پژوهشی او به تازگی به دستاورد چشم گیری رسیدن که مولکول هایی را که پایه اصلی آنها طلا است طراحی کرده اند که
می تواند در از بین بردن سلول‌های سرطانی، موثر باشند.

از مهمترین مزیت های داروهای جدید این است که
این مولکول ها در هنگام درمان بیماران سرطانی فقط سلول های سرطانی را هدف می گیرند و آسیبی به سلول های سالم وارد نمی کنند.