حقوقی

مهاجرت به استرالیا - آیا می‌توان ویزای بیزینسی ۱۸۸ را در استرالیا به ویزای دیگری غیر از 888 تبدیل کرد؟ / آیا تغییر شرایط ویزای فرد بر ویزای توریستی اعضا خانواده تاثیر گذار است؟/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا - آیا می‌توان ویزای بیزینسی ۱۸۸ را در استرالیا به ویزای دیگری غیر از 888 تبدیل کرد؟ / آیا تغییر شرایط ویزای فرد بر ویزای توریستی اعضا خانواده تاثیر گذار است؟/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

04/07/1398  مهاجرت به استرالیا - آیا می‌توان ویزای بیزینسی ۱۸۸ را در استرالیا به ویزای دیگری غیر از 888 تبدیل کرد؟ / آیا تغییر شرایط ویزای فرد بر ویزای توریستی اعضا خانواده تاثیر گذار است؟/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/ رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

آیا می‌توان ویزای بیزینسی 188 را در استرالیا به ویزای دیگری غیر از 888 تبدیل کرد؟

 آیا تغییر شرایط ویزای فرد بر ویزای توریستی اعضا خانواده تاثیر گذار است؟

 همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

رادیو نشاط..ناهید امامی

---------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق 
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
[email protected]