اجتماعی

تریبون زنانه 80 - گفتگوی ویژه با خانم پوران موسوی ،نویسنده و شاعر نام آشنای مقیم استرالیا / تهیه کننده و مجری...ناهید امامی

 تریبون زنانه 80 - گفتگوی ویژه با خانم پوران موسوی ،نویسنده  و شاعر نام آشنای مقیم استرالیا / تهیه کننده و مجری...ناهید امامی

01/10/2019   تریبون زنانه 80 - گفتگوی ویژه با خانم پوران موسوی ،نویسنده و شاعر نام آشنای مقیم استرالیا / تهیه کننده و مجری...ناهید امامی


تریبون زنانه 80

گفتگوی ویژه با خانم پوران موسوی ،نویسنده و شاعر نام آشنای مقیم استرالیا

 تهیه کننده و مجری...ناهید امامی

پوران موسوی از مشکلاتی و خاطراتی که بر سر راهش در ایران قرار داشت می گوید.

 ----------------

برای درخواست شرکت در این گپ و گفت خودمانی رادیویی از طریق ایمیل رادیو نشاط با ما تماس بگیرید و لطفا در عنوان ایمیل اسم برنامه "تریبون زنانه" را قید نمائید.

[email protected]