اجتماعی

تریبون زنانه 81 - تریبون زنانه یک گفتگوی خودمانی،برنامه ای از رادیو نشاط با اجرای خود شما خانم ها /گفتگو با خانم فرانک نعیمی/ تهیه کننده و مجری...ناهید امامی

 تریبون زنانه 81 - تریبون زنانه یک گفتگوی خودمانی،برنامه ای از رادیو نشاط با اجرای خود شما خانم ها /گفتگو با خانم فرانک نعیمی/ تهیه کننده و مجری...ناهید امامی

07/10/2019   تریبون زنانه 81 - تریبون زنانه یک گفتگوی خودمانی،برنامه ای از رادیو نشاط با اجرای خود شما خانم ها /گفتگو با خانم فرانک نعیمی/ تهیه کننده و مجری...ناهید امامی


تریبون زنانه 81

تریبون زنانه یک گفتگوی خودمانی،برنامه ای از رادیو نشاط با اجرای خود شما خانم ها

گفتگو با خانم فرانک نعیمی

تهیه کننده و مجری...ناهید امامی

----------------

اسپانسر برنامه / صرافی کندو

http://candoexchange.com/

Australia : +61456999888

کانال تلگرام همه برنامه های تریبون زنانه
@TriboonZanane

برای درخواست شرکت در این گپ و گفت خودمانی رادیویی از طریق ایمیل رادیو نشاط با ما تماس بگیرید و لطفا در عنوان ایمیل اسم برنامه "تریبون زنانه" را قید نمائید.

[email protected]