حقوقی

مهاجرت به استرالیا - بررسی نتایج دعوت شدگان راند اکتبر ویزاهای مهارتی و پیش بینی راندهای بعدی / اطلاعات مهمی در مورد شهروندی استرالیا/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا - بررسی نتایج دعوت شدگان راند اکتبر ویزاهای مهارتی و پیش بینی راندهای بعدی / اطلاعات مهمی در مورد شهروندی استرالیا/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

24/07/1398  مهاجرت به استرالیا - بررسی نتایج دعوت شدگان راند اکتبر ویزاهای مهارتی و پیش بینی راندهای بعدی / اطلاعات مهمی در مورد شهروندی استرالیا/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/ رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا 

بررسی نتایج دعوت شدگان راند اکتبر ویزاهای مهارتی و پیش بینی راندهای بعدی

اطلاعات مهمی در مورد شهروندی استرالیا

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

رادیو نشاط..ناهید امامی

---------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
[email protected]