اجتماعی

پزشکانی که تازه به استرالیا مهاجرت می کنند، چگونه باید خود را رجیستر کنند؟ / گفتگو با آقای دکتر حمید حسینی - پزشک خانواده و ایمیو نولوژیست در ملبورن استرالیا / رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده

پزشکانی که تازه به استرالیا مهاجرت می کنند، چگونه باید خود را رجیستر کنند؟ / گفتگو با آقای دکتر حمید حسینی - پزشک خانواده و ایمیو نولوژیست در ملبورن استرالیا / رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده

22/10/2019  پزشکانی که تازه به استرالیا مهاجرت می کنند، چگونه باید خود را رجیستر کنند؟ / گفتگو با آقای دکتر حمید حسینی - پزشک خانواده و ایمیو نولوژیست در ملبورن استرالیا / رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده


پزشکانی که تازه به استرالیا مهاجرت می کنند، چگونه باید خود را رجیستر کنند؟

 گفتگو با آقای دکتر حمید حسینی - پزشک خانواده و ایمیو نولوژیست (immunologist )در ملبورن استرالیا 

 رادیو نشاط..آیدا مهدی زاده

۱- آیا مدارک پزشکی دانشگاههای ایران در استرالیا معتبر شناخته میشود .

۲- چه مدارکی نیاز است تا پروسه اولیه شروع شود.

۳- آیا برای شروع بکار یک پزشک تازه وارد . داشتن مدارک پزشکی ایران کفایت میکند یا آزمون خاصی است که میبایست توسط متقاضی پاس شود.

۵- چه مباحثی و اطلاعاتی در آزمون مطرح میشود ؟
۶- هر پزشک چند بار میتواند در آزمون شرکت کند و شهریه آن چقدر است ؟

۷- آیا منبعی در اینترنت وجود دارد تا متقاضی برای آمادگی بیشتر برای شرکت در آزمون از آن استفاده کند ؟

۸-آیا قبل از آزمون امکان کار کردن یا دایر کردن مطب برای یک پزشک تازه وارد در روستاها و شهرهای کوچک وجود دارد

 

منابع

https://www.medicalboard.gov.au/Registration/International-Medical-Graduates/Standard-Pathway.aspx

 

https://www.arimgsas.com.au/?gclid=Cj0KCQjwi7DtBRCLARIsAGCJWBp8LIkZLN0S0eC6SDnV92NWE01aRD7cdHqIVykNC2Xlx2b24SefXLsaAmAOEALw_wcB

 

https://www.heal.edu.au/

https://www.racgp.org.au/facultyeventlinks/NSW1516_21.pdf

 

ارتباط با آقای دکتر حسینی 

https://www.facebook.com/groups/PESCIPlatform/