حقوقی

مهاجرت به استرالیا - پیش بینی وضعیت ویزاهای مهارتی در ماه‌های نوامبر و دسامبر / آیا دادن مدارک اضافی به سرعت بررسی پرونده‌های سیتیزن‌شیپی کمک می کند؟ / همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا - پیش بینی وضعیت ویزاهای مهارتی در ماه‌های نوامبر و دسامبر / آیا دادن مدارک اضافی به سرعت بررسی پرونده‌های سیتیزن‌شیپی کمک می کند؟ / همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

02/08/1398  مهاجرت به استرالیا - پیش بینی وضعیت ویزاهای مهارتی در ماه‌های نوامبر و دسامبر / آیا دادن مدارک اضافی به سرعت بررسی پرونده‌های سیتیزن‌شیپی کمک می کند؟ / همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/ رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

 پیش بینی وضعیت ویزاهای مهارتی در ماه‌های نوامبر و دسامبر

 آیا دادن مدارک اضافی به سرعت بررسی پرونده‌های سیتیزن‌شیپی کمک می کند؟

 همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

رادیو نشاط..ناهید امامی

---------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
[email protected]