ورزش

در قلمرو ورزش 66 - بررسی رخدادهای ورزشی در جهان همراه با محمد شهرابی ،کارشناس، تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا / رادیو نشاط...مسعود ظهوری

در قلمرو ورزش 66 - بررسی رخدادهای ورزشی در جهان همراه با محمد شهرابی ،کارشناس، تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا / رادیو نشاط...مسعود ظهوری

24/10/2019  در قلمرو ورزش 66 - بررسی رخدادهای ورزشی در جهان همراه با محمد شهرابی ،کارشناس، تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا / رادیو نشاط...مسعود ظهوری


در قلمرو ورزش 66 

بررسی رخدادهای ورزشی در جهان همراه با محمد شهرابی ،کارشناس، تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا

 رادیو نشاط...مسعود ظهوری

-پیوستن سمیه یزدانی دختر رکاب زن ایران به تیم اسپانیایی

-تائید محرومیت ایران از سوی فدراسیون جهانی جودو

-عضویت مهدی مهدویکیا در پنل مشورتی بین المللی فوتبال

-علیرضا فغانی داور بین المللی فوتبال برای قضاوت به چین رفت

-بررسی لیگ برتر فوتبال ایران