حقوقی

مهاجرت به استرالیا - خبرهای خوب در مورد ویزاهای مهارتی/با داشتن اقامت دائم استرالیا چگونه می‌توان برای اقامت دائم والدین اقدام کرد؟/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا - خبرهای خوب در مورد ویزاهای مهارتی/با داشتن اقامت دائم استرالیا چگونه می‌توان برای اقامت دائم والدین اقدام کرد؟/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

09/08/1398  مهاجرت به استرالیا - خبرهای خوب در مورد ویزاهای مهارتی/با داشتن اقامت دائم استرالیا چگونه می‌توان برای اقامت دائم والدین اقدام کرد؟/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/ رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

خبرهای خوب در مورد ویزاهای مهارتی

با داشتن اقامت دائم استرالیا چگونه می‌توان برای اقامت دائم والدین اقدام کرد؟

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

رادیو نشاط..ناهید امامی

-------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
[email protected]