ورزش

در قلمرو ورزش 67 -گفتگوی اختصاصی رادیو نشاط با علیرضا فغانی پر افتخارترین داور ایران ، همراه با محمد شهرابی ،کارشناس، تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا

در قلمرو ورزش 67 -گفتگوی اختصاصی رادیو نشاط با علیرضا فغانی پر افتخارترین داور ایران ، همراه با محمد شهرابی ،کارشناس، تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا

31/10/2019  در قلمرو ورزش 67 -گفتگوی اختصاصی رادیو نشاط با علیرضا فغانی پر افتخارترین داور ایران ، همراه با محمد شهرابی ،کارشناس، تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا


در قلمرو ورزش 67
گفتگوی اختصاصی رادیو نشاط با علیرضا فغانی پر افتخارترین داور ایران ، همراه با محمد شهرابی ،کارشناس، تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا

رادیو نشاط...مسعود ظهوری

گزیده ای از این گفتگوی ویژه :

-نسبت به افتخاراتی که من برای ایران بدست آوردم از من قدر دانی نشد.

-این اوآخر عده ای مرا مورد انتقاد و فحاشی قرار دادند.

-برخی از مسئولین ورزش در شبکه های اجتماعی پست های قرار می دادند که اینکه ، ایران برای من هزینه کرده است.
جواب من اینست که اگر ایران برایم هزینه کرده، من به همراه تیم داوریم ،بیش از اینها و چندین برابر افتخار کسب کردیم که همه بنام ایران است.

-من بدهی به هیچکس ندارم، الآن هم دوست داشتم برای زندگی شخصیم تصمیم بگیرم و به استرالیا مهاجرت کنم، از این بابت هم خوشحالم. حتی اگر مخالفتی هم صورت می گرفت ، داوری را کنار می گذاشتم.