حقوقی

مهاجرت به استرالیا -خبرخوب،استرالیا امسال به ۵۰۰۰ نفر ویزای دایم گلوبال تلنت خواهد داد / آیا ویزای مهارتی ۴۸۹ را می توان تمدید کرد؟ / آخرین اخبار و تغییرات مربوط به ویزاهای مهارتی/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا -خبرخوب،استرالیا امسال به ۵۰۰۰ نفر ویزای دایم گلوبال تلنت خواهد داد / آیا ویزای مهارتی ۴۸۹ را می توان تمدید کرد؟ / آخرین اخبار و تغییرات مربوط به ویزاهای مهارتی/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

16/08/1398  مهاجرت به استرالیا -خبرخوب،استرالیا امسال به ۵۰۰۰ نفر ویزای دایم گلوبال تلنت خواهد داد / آیا ویزای مهارتی ۴۸۹ را می توان تمدید کرد؟ / آخرین اخبار و تغییرات مربوط به ویزاهای مهارتی/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/ رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

خبرخوب،استرالیا امسال به ۵۰۰۰ نفر ویزای دایم گلوبال تلنت خواهد داد

 آیا ویزای مهارتی ۴۸۹ را می توان تمدید کرد؟

آخرین اخبار و تغییرات مربوط به ویزاهای مهارتی

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

رادیو نشاط..ناهید امامی

---------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
[email protected]