ورزش

در قلمرو ورزش قسمت 70 - مهمان ویژه آقای مصطفی رضائی فر،قهرمان کشتی وزن 65 کیلوگرم آزاد عضو تیم ملی کشتی استرالیا/ بررسی رخدادهای ورزشی در جهان همراه با محمد شهرابی ،کارشناس، تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا / رادیو نشاط...مسعود ظهوری

در قلمرو ورزش قسمت 70 - مهمان ویژه آقای مصطفی رضائی فر،قهرمان کشتی وزن 65 کیلوگرم آزاد عضو تیم ملی کشتی استرالیا/ بررسی رخدادهای ورزشی در جهان همراه با محمد شهرابی ،کارشناس، تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا / رادیو نشاط...مسعود ظهوری

21/11/2019  در قلمرو ورزش قسمت 70 - مهمان ویژه آقای مصطفی رضائی فر،قهرمان کشتی وزن 65 کیلوگرم آزاد عضو تیم ملی کشتی استرالیا/ بررسی رخدادهای ورزشی در جهان همراه با محمد شهرابی ،کارشناس، تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا / رادیو نشاط...مسعود ظهوری


در قلمرو ورزش قسمت 70

بررسی رخدادهای ورزشی در جهان همراه با محمد شهرابی ،کارشناس، تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا

رادیو نشاط...مسعود ظهوری

-مهمان ویژه آقای مصطفی رضائی فر،قهرمان کشتی وزن 65 کیلوگرم آزاد عضو تیم ملی کشتی استرالیا

-تحلیل شکست تیم ایران در مقابل عراق در پایان دور رفت مرحله دوم انتخابی جام جهانی فوتبال2022 قطر