حقوقی

مهاجرت به استرالیا - با داشتن ویزاهای موقت پناهندگی پنج ساله چگونه می توان اقامت دائم گرفت؟/ آخرین اطلاعات راجب ویزاهای مهارتی ۴۹۱/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا - با داشتن ویزاهای موقت پناهندگی پنج ساله چگونه می توان اقامت دائم گرفت؟/ آخرین اطلاعات راجب ویزاهای مهارتی ۴۹۱/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

30/08/1398  مهاجرت به استرالیا - با داشتن ویزاهای موقت پناهندگی پنج ساله چگونه می توان اقامت دائم گرفت؟/ آخرین اطلاعات راجب ویزاهای مهارتی ۴۹۱/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/ رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

با داشتن ویزاهای موقت پناهندگی پنج ساله چگونه می توان اقامت دائم گرفت؟

 آخرین اطلاعات راجب ویزاهای مهارتی ۴۹۱

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

 رادیو نشاط..ناهید امامی

---------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
[email protected]