حقوقی

مهاجرت به استرالیا - اعلام لیست و شرایط مورد نیاز ایالت نیو سالت ولز برای ویزاهای مهارتی ۴۹۱/ اطلاعات مهمی در مورد ویزای بازگشت یا رزیدنت ریترن ویزا / اگر کسی برای ویزای GTI اپلای کند و رفیوز شود آیا برای اقدام ویزاهای دیگر تاثیر گذار است؟/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا - اعلام لیست و شرایط مورد نیاز ایالت نیو سالت ولز برای ویزاهای مهارتی ۴۹۱/ اطلاعات مهمی در مورد ویزای بازگشت یا رزیدنت ریترن ویزا / اگر کسی برای ویزای GTI اپلای کند و رفیوز شود آیا برای اقدام  ویزاهای دیگر تاثیر گذار است؟/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

21/09/1398  مهاجرت به استرالیا - اعلام لیست و شرایط مورد نیاز ایالت نیو سالت ولز برای ویزاهای مهارتی ۴۹۱/ اطلاعات مهمی در مورد ویزای بازگشت یا رزیدنت ریترن ویزا / اگر کسی برای ویزای GTI اپلای کند و رفیوز شود آیا برای اقدام ویزاهای دیگر تاثیر گذار است؟/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/ رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

اعلام لیست و شرایط مورد نیاز ایالت نیو سالت ولز برای ویزاهای مهارتی ۴۹۱

اطلاعات مهمی در مورد ویزای بازگشت یا رزیدنت ریترن ویزا

اگر کسی برای ویزای GTI اپلای کند و رفیوز شود آیا بر اقدام برای ویزاهای دیگر تاثیر گذار است؟

اپلای کند و رفیوز شود آیا برای اقدام ویزاهای دیگر تاثیر گذار اس

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

رادیو نشاط..ناهید امامی

---------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/