حقوقی

مهاجرت به استرالیا - توضیحات مهمی در مورد دلیل تاخیر در بررسی ویزاهای دایم/ آیا دارندگان ویزاهای بشر دوستانه سابکلاس ۲۰۴، میتوانند اسپانسر برای ویزاهای همسری شوند؟ / همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا - توضیحات مهمی در مورد دلیل تاخیر در بررسی ویزاهای دایم/ آیا دارندگان ویزاهای بشر دوستانه سابکلاس ۲۰۴، میتوانند اسپانسر برای ویزاهای همسری شوند؟ / همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط..ناهید امامی

16/12/2019  مهاجرت به استرالیا - توضیحات مهمی در مورد دلیل تاخیر در بررسی ویزاهای دایم/ آیا دارندگان ویزاهای بشر دوستانه سابکلاس ۲۰۴، میتوانند اسپانسر برای ویزاهای همسری شوند؟ / همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

توضیحات مهمی در مورد دلیل تاخیر در بررسی ویزاهای دای

آیا دارندگان ویزاهای بشر دوستانه سابکلاس ۲۰۴، میتوانند اسپانسر برای ویزاهای همسری شوند؟

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی

رادیو نشاط..ناهید امامی

---------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/