حقوقی

مهاجرت به استرالیا -بررسی رشته‌هایی که احتمال حذف شدن و یا اضافه شدن به لیست مشاغل مورد نیاز برای ویزاهای مهارتی را دارند/ آیا کسی که ویزای بیزینسی ۱۸۸ دارد می‌تواند برای ویزای مهارتی ۴۹۱ از نوع ثبت بیزینس در کوئیزلند اقدام کند؟مهاجرت به استرالیا/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی 

مهاجرت به استرالیا -بررسی رشته‌هایی که احتمال حذف شدن و یا اضافه شدن به لیست مشاغل مورد نیاز برای ویزاهای مهارتی را دارند/ آیا کسی که ویزای بیزینسی ۱۸۸ دارد می‌تواند برای ویزای مهارتی ۴۹۱ از نوع ثبت بیزینس در کوئیزلند اقدام کند؟مهاجرت به استرالیا/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی 

27/09/1398  مهاجرت به استرالیا -بررسی رشته‌هایی که احتمال حذف شدن و یا اضافه شدن به لیست مشاغل مورد نیاز برای ویزاهای مهارتی را دارند/ آیا کسی که ویزای بیزینسی ۱۸۸ دارد می‌تواند برای ویزای مهارتی ۴۹۱ از نوع ثبت بیزینس در کوئیزلند اقدام کند؟مهاجرت به استرالیا/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی 


مهاجرت به استرالیا

بررسی رشته‌هایی که احتمال حذف شدن و یا اضافه شدن به لیست مشاغل مورد نیاز برای ویزاهای مهارتی را دارند

آیا کسی که ویزای بیزینسی ۱۸۸ دارد می‌تواند برای ویزای مهارتی ۴۹۱ از نوع ثبت بیزینس در کوئیزلند اقدام کند؟مهاجرت به استرالیا

 همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

رادیو نشاط..ناهید امامی 

---------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/