حقوقی

 مهاجرت به استرالیا -ا علام رسمی نتایج دعوت شدگان راند ۱۱ دسامبر ویزاهای مهارتی/ طرح پیشنهادی جدید برای ویزاهای پناهجویی/ آیا دو شریک تجاری می توانند همزمان برای ویزاهای تجاری استرالیا اقدام کنند؟/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی 

 مهاجرت به استرالیا -ا علام رسمی نتایج دعوت شدگان راند ۱۱ دسامبر ویزاهای مهارتی/ طرح پیشنهادی جدید برای ویزاهای پناهجویی/ آیا دو شریک تجاری می توانند همزمان برای ویزاهای تجاری استرالیا اقدام کنند؟/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی 

05/10/1398   مهاجرت به استرالیا -ا علام رسمی نتایج دعوت شدگان راند ۱۱ دسامبر ویزاهای مهارتی/ طرح پیشنهادی جدید برای ویزاهای پناهجویی/ آیا دو شریک تجاری می توانند همزمان برای ویزاهای تجاری استرالیا اقدام کنند؟/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی 


 مهاجرت به استرالیا

اعلام رسمی نتایج دعوت شدگان راند ۱۱ دسامبر ویزاهای مهارتی

طرح پیشنهادی جدید برای ویزاهای پناهجویی

 آیا دو شریک تجاری می توانند همزمان برای ویزاهای تجاری استرالیا اقدام کنند؟

 همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

رادیو نشاط...ناهید امامی

---------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/