حقوقی

مهاجرت به استرالیا - تغییرات جدید در نحوه‌ی امتیاز دهی به سابقه کار برای ویزاهای مهارتی/ راستی آزمایی مدارک ارائه شده به اداره مهاجرت در پرونده‌های لاج شده قبلی و فعلی/ باز شدن لیست ایالتی کمبرا برای ویزاهای مهارتی/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی 

مهاجرت به استرالیا - تغییرات جدید در نحوه‌ی امتیاز دهی به سابقه کار برای ویزاهای مهارتی/ راستی آزمایی مدارک ارائه شده به اداره مهاجرت در پرونده‌های لاج شده قبلی و فعلی/ باز شدن لیست ایالتی کمبرا برای ویزاهای مهارتی/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی 

19/10/1398  مهاجرت به استرالیا - تغییرات جدید در نحوه‌ی امتیاز دهی به سابقه کار برای ویزاهای مهارتی/ راستی آزمایی مدارک ارائه شده به اداره مهاجرت در پرونده‌های لاج شده قبلی و فعلی/ باز شدن لیست ایالتی کمبرا برای ویزاهای مهارتی/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی 


 مهاجرت به استرالیا

 تغییرات جدید در نحوه‌ی امتیاز دهی به سابقه کار برای ویزاهای مهارتی

راستی آزمایی مدارک ارائه شده به اداره مهاجرت در پرونده‌های لاج شده قبلی و فعلی

 باز شدن لیست ایالتی کمبرا برای ویزاهای مهارتی

 همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

رادیو نشاط..ناهید امامی 

---------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/