حقوقی

مهاجرت به استرالیا - بررسی نتایج دعوت شدگان ژانویه ۲۰۲۰ برای ویزاهای مهارتی/ شانس تبدیل ویزاهای موقتی بیزینسی به ویزاهای دایم بیزینسی چگونه است؟/ وقت بررسی ویزاهای توریستی و دانشجویان ایرانی در حال حاضر/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی 

مهاجرت به استرالیا - بررسی نتایج دعوت شدگان ژانویه ۲۰۲۰ برای ویزاهای مهارتی/ شانس تبدیل ویزاهای موقتی بیزینسی به ویزاهای دایم بیزینسی چگونه است؟/ وقت بررسی ویزاهای توریستی و دانشجویان ایرانی در حال حاضر/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی 

26/10/1398  مهاجرت به استرالیا - بررسی نتایج دعوت شدگان ژانویه ۲۰۲۰ برای ویزاهای مهارتی/ شانس تبدیل ویزاهای موقتی بیزینسی به ویزاهای دایم بیزینسی چگونه است؟/ وقت بررسی ویزاهای توریستی و دانشجویان ایرانی در حال حاضر/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی 


مهاجرت به استرالیا

بررسی نتایج دعوت شدگان ژانویه ۲۰۲۰ برای ویزاهای مهارتی

شانس تبدیل ویزاهای موقتی بیزینسی به ویزاهای دایم بیزینسی چگونه است؟

وقت بررسی ویزاهای توریستی و دانشجویان ایرانی در حال حاضر

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

رادیو نشاط..ناهید امامی 

---------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/