حقوقی

مهاجرت به استرالیا - نحوه ترجمه‌ی مدارک در ایران برای ارائه به اداره مهاجرت/ آیا دارنده‌ی ویزای ۴۹۱ می‌تواند برای والدین تقاضای ویزای توریستی بدهد? / تصمیم اخیر سازمان ملل در مورد پناهندگی اقلیمی/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی 

مهاجرت به استرالیا - نحوه ترجمه‌ی مدارک در ایران برای ارائه به اداره مهاجرت/ آیا دارنده‌ی ویزای ۴۹۱ می‌تواند برای والدین تقاضای ویزای توریستی بدهد? / تصمیم اخیر سازمان ملل در مورد پناهندگی اقلیمی/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی 

03/11/1398  مهاجرت به استرالیا - نحوه ترجمه‌ی مدارک در ایران برای ارائه به اداره مهاجرت/ آیا دارنده‌ی ویزای ۴۹۱ می‌تواند برای والدین تقاضای ویزای توریستی بدهد? / تصمیم اخیر سازمان ملل در مورد پناهندگی اقلیمی/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی 


مهاجرت به استرالیا 

نحوه ترجمه‌ی مدارک در ایران برای ارائه به اداره مهاجرت

 آیا دارنده‌ی ویزای ۴۹۱ می‌تواند برای والدین تقاضای ویزای توریستی بدهد?

 تصمیم اخیر سازمان ملل در مورد پناهندگی اقلیمی

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

رادیو نشاط..ناهید امامی 

---------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/