حقوقی

مهاجرت به استرالیا - اطلاعاتی در مورد ویزاهای داما برای مناطق کم جمعیت / آیا کسی که اقامت دائم استرالیا را دارد می‌تواند برای فرزندش تقاضای ویزا کند؟/ آیا بعد از اخذ مدرک دکترا نیاز به ارزیابی مجدد مدرک هست؟ /همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی 

مهاجرت به استرالیا - اطلاعاتی در مورد ویزاهای داما برای مناطق کم جمعیت / آیا کسی که اقامت دائم استرالیا را دارد می‌تواند برای فرزندش تقاضای ویزا کند؟/ آیا بعد از اخذ مدرک دکترا نیاز به ارزیابی مجدد مدرک هست؟ /همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی 

10/11/1398  مهاجرت به استرالیا - اطلاعاتی در مورد ویزاهای داما برای مناطق کم جمعیت / آیا کسی که اقامت دائم استرالیا را دارد می‌تواند برای فرزندش تقاضای ویزا کند؟/ آیا بعد از اخذ مدرک دکترا نیاز به ارزیابی مجدد مدرک هست؟ /همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی 


مهاجرت به استرالیا

اطلاعاتی در مورد ویزاهای داما برای مناطق کم جمعیت

آیا کسی که اقامت دائم استرالیا را دارد می‌تواند برای فرزندش تقاضای ویزا کند؟

 آیا بعد از اخذ مدرک دکترا نیاز به ارزیابی مجدد مدرک هست؟

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

رادیو نشاط..ناهید امامی 

---------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/