علمی ، فن آوری

چهره های علمی استرالیا - گفتگو با خانم دکتر مهدخت شیبانی، محقق ایرانی در دانشگاه موناش در ملبورن استرالیا در خصوص ساخت کارامدترین باتری جهان / رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده

چهره های علمی استرالیا - گفتگو با خانم دکتر مهدخت شیبانی، محقق ایرانی در دانشگاه موناش در ملبورن استرالیا  در خصوص ساخت کارامدترین باتری جهان / رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده

14/11/1398  چهره های علمی استرالیا - گفتگو با خانم دکتر مهدخت شیبانی، محقق ایرانی در دانشگاه موناش در ملبورن استرالیا در خصوص ساخت کارامدترین باتری جهان / رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده


چهره های علمی استرالیا

گفتگو با خانم دکتر مهدخت شیبانی، محقق ایرانی در دانشگاه موناش در ملبورن استرالیا در خصوص ساخت کارآمدترین باتری جهان

 رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده

دستاوردی بسیار چشم گیر...

دکتر مهدخت شیبانی، محقق ایرانی در دانشگاه موناش در ملبورن استرالیا و همکارانش کارآمدترین باتری جهان را ساخته اند

این محقق ایرانی با همکاری پژوهشگرانی در استرالیا موفق به ساخت باطری جدیدی شده است که از توانایی نگه‌داری شارژ موبایل برای ۵ روز متوالی بهره می‌برد. همچنین به کمک این تکنولوژی خودروهای الکترونیک می‌توانند بدون نیاز به سوخت‌گیری بیش از هزار کیلومتر مسافت را طی کنند.

درادامه...رادیو‌نشاط در همین خصوص گفتگویی داشته با خانم دکتر شیبانی که توجه شما را به شنیدن آن جلب می نمائیم

 

Mahdokht Shaibani, Matthew Hill and Meysam Mirshekarloo at their Monash University battery lab.

Mahdokht Shaibani, Matthew Hill and Meysam Mirshekarloo at their Monash University battery lab.CREDIT:SCOTT MCNAUGHTON

T