حقوقی

مهاجرت به استرالیا - احتمال کنسل کردن شهروندی افراد به دلیل ارائه مدارک شناسایی جعلی / بررسی نتایج غیر رسمی دعوت شدگان راند ۱۰ فوریه ویزاهای مهارتی/ هشدار در نحوه تکمیل فرم‌های لازم برای ویزاهای همسری/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی 

مهاجرت به استرالیا - احتمال کنسل کردن شهروندی افراد به دلیل ارائه مدارک شناسایی جعلی / بررسی نتایج غیر رسمی دعوت شدگان راند ۱۰ فوریه ویزاهای مهارتی/ هشدار در نحوه تکمیل فرم‌های لازم برای ویزاهای همسری/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی 

23/11/1398  مهاجرت به استرالیا - احتمال کنسل کردن شهروندی افراد به دلیل ارائه مدارک شناسایی جعلی / بررسی نتایج غیر رسمی دعوت شدگان راند ۱۰ فوریه ویزاهای مهارتی/ هشدار در نحوه تکمیل فرم‌های لازم برای ویزاهای همسری/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی 


مهاجرت به استرالیا

احتمال کنسل کردن شهروندی افراد به دلیل ارائه مدارک شناسایی جعلی

 بررسی نتایج غیر رسمی دعوت شدگان راند ۱۰ فوریه ویزاهای مهارتی

هشدار در نحوه تکمیل فرم‌های لازم برای ویزاهای همسری

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

رادیو نشاط..ناهید امامی 

---------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/