اقتصادی

پنهان و آشکار ملک در استرالیا قسمت 3- تحلیل و بررسی وضعیت خرید و فروش زمین و ملک در این کشور ، همراه با حسن شاکر محمدی ، کارشناس و تحلیلگر مسکن در استرالیا و ایران/ رادیونشاط..آیدا مهدیزاده

پنهان و آشکار ملک در استرالیا  قسمت 3- تحلیل و بررسی وضعیت خرید و فروش زمین و ملک در این کشور ، همراه با حسن شاکر محمدی ، کارشناس و تحلیلگر مسکن در استرالیا و ایران/ رادیونشاط..آیدا مهدیزاده

06/12/1398  پنهان و آشکار ملک در استرالیا قسمت 3- تحلیل و بررسی وضعیت خرید و فروش زمین و ملک در این کشور ، همراه با حسن شاکر محمدی ، کارشناس و تحلیلگر مسکن در استرالیا و ایران/ رادیونشاط..آیدا مهدیزاده


پنهان و آشکار ملک در استرالیا قسمت 3

تحلیل و بررسی وضعیت خرید و فروش زمین و ملک در این کشور ، همراه با حسن شاکر محمدی ،کارشناس و تحلیلگر مسکن در استرالیا و ایران

رادیونشاط..آیدا مهدیزاده


-بررسی وضعیت بازار مسکن از ۱۰ سال گذشته تا کنون

-علت چرخش وضعیت بازار مسکن چیست؟

-پیش بینی بازار مسکن در سال 2020 با توجه به حوادث جدید

------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط
شما می توانید سوالات مربوط به بازار مسکن در استرالیا را از طریق کانال تلگرام رادیو نشاط ارسال بفرمایید.