حقوقی

مهاجرت به استرالیا - -تاثیرات احتمالی بیماری کرونا و اضافه شدن ایران به لیست FATF بر ویزاهای استرالیا برای ایرانیان / -برنامه‌های جدید مهاجرتی انگلستان و تاثیرات احتمالی آن بر ویزاهای استرالیا /-تغییرات جدید در نحوه ارزیابی رشته‌های پرستاری و مامایی برای رجیستر شدن در استرالیا/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی

 مهاجرت به استرالیا - -تاثیرات احتمالی بیماری کرونا و اضافه شدن ایران به لیست FATF بر ویزاهای استرالیا برای ایرانیان / -برنامه‌های جدید مهاجرتی انگلستان و تاثیرات احتمالی آن بر ویزاهای استرالیا /-تغییرات جدید در نحوه ارزیابی رشته‌های پرستاری و مامایی برای رجیستر شدن در استرالیا/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی

08/12/1398   مهاجرت به استرالیا - -تاثیرات احتمالی بیماری کرونا و اضافه شدن ایران به لیست FATF بر ویزاهای استرالیا برای ایرانیان / -برنامه‌های جدید مهاجرتی انگلستان و تاثیرات احتمالی آن بر ویزاهای استرالیا /-تغییرات جدید در نحوه ارزیابی رشته‌های پرستاری و مامایی برای رجیستر شدن در استرالیا/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی


 

مهاجرت به استرالیا 

-تاثیرات احتمالی بیماری کرونا و اضافه شدن ایران به لیست FATF بر ویزاهای استرالیا برای ایرانیان

 -برنامه‌های جدید مهاجرتی انگلستان و تاثیرات احتمالی آن بر ویزاهای استرالیا

-تغییرات جدید در نحوه ارزیابی رشته‌های پرستاری و مامایی برای رجیستر شدن در استرالیا

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

رادیو نشاط..ناهید امامی

---------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/