اقتصادی

پنهان و آشکار ملک در استرالیا قسمت 4- تحلیل و بررسی وضعیت خرید و فروش زمین و ملک در این کشور ، همراه با حسن شاکر محمدی ، کارشناس و تحلیلگر مسکن در استرالیا و ایران/ رادیونشاط..آیدا مهدیزاده

پنهان و آشکار ملک در استرالیا  قسمت 4- تحلیل و بررسی وضعیت خرید و فروش زمین و ملک در این کشور ، همراه با حسن شاکر محمدی ، کارشناس و تحلیلگر مسکن در استرالیا و ایران/ رادیونشاط..آیدا مهدیزاده

13/12/1398  پنهان و آشکار ملک در استرالیا قسمت 4- تحلیل و بررسی وضعیت خرید و فروش زمین و ملک در این کشور ، همراه با حسن شاکر محمدی ، کارشناس و تحلیلگر مسکن در استرالیا و ایران/ رادیونشاط..آیدا مهدیزاده


پنهان و آشکار ملک در استرالیا قسمت 4

تحلیل و بررسی وضعیت خرید و فروش زمین و ملک در این کشور ، همراه با حسن شاکر محمدی ، کارشناس و تحلیلگر مسکن در استرالیا و ایران

 رادیونشاط..آیدا مهدیزاده


-بررسی وضعیت بازار مسکن در ماه گذشته فوریه 2020

-پیش بینی وضعیت املاک اکثر شهر های استرالیا در سال آینده 2021

-ویروس کرونا چه تاثیری بر وضعیت ملک خواهد گذاشت

-------------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط
شما می توانید سوالات مربوط به بازار مسکن در استرالیا را از طریق کانال تلگرام رادیو نشاط ارسال بفرمایید.