حقوقی

مهاجرت به استرالیا - -صدور دعوت نامه‌های ایالت نیوسالت‌ولز برای ویزاهای مهارتی ساب‌کلاس 190/ -توضیحاتی در مورد دلایل رد شدن ویزاهای بشردوستانه استرالیا برای ایرانیان ساکن ترکیه/ -آیا سابقه کار بصورت آنلاین و از راه دور مورد قبول اداره مهاجرت هست؟/ -تاثیر کرونا بر ورود ایرانیان به استرالیا/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا - -صدور دعوت نامه‌های ایالت نیوسالت‌ولز برای ویزاهای مهارتی ساب‌کلاس 190/ -توضیحاتی در مورد دلایل رد شدن ویزاهای بشردوستانه استرالیا برای ایرانیان ساکن ترکیه/ -آیا سابقه کار بصورت آنلاین و از راه دور مورد قبول اداره مهاجرت هست؟/ -تاثیر کرونا بر ورود ایرانیان به استرالیا/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی

15/12/1398  مهاجرت به استرالیا - -صدور دعوت نامه‌های ایالت نیوسالت‌ولز برای ویزاهای مهارتی ساب‌کلاس 190/ -توضیحاتی در مورد دلایل رد شدن ویزاهای بشردوستانه استرالیا برای ایرانیان ساکن ترکیه/ -آیا سابقه کار بصورت آنلاین و از راه دور مورد قبول اداره مهاجرت هست؟/ -تاثیر کرونا بر ورود ایرانیان به استرالیا/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

-صدور دعوت نامه‌های ایالت نیوسالت‌ولز برای ویزاهای مهارتی ساب‌کلاس 190

-توضیحاتی در مورد دلایل رد شدن ویزاهای بشردوستانه استرالیا برای ایرانیان ساکن ترکیه

 -آیا سابقه کار بصورت آنلاین و از راه دور مورد قبول اداره مهاجرت هست؟

 -تاثیر کرونا بر ورود ایرانیان به استرالیا

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

رادیو نشاط..ناهید امامی

---------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/