ورزش

در قلمرو ورزش قسمت 83- بررسی رخدادهای ورزشی در جهان همراه با محمد شهرابی ،کارشناس، تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا / رادیو نشاط...مسعود ظهوری

در قلمرو ورزش قسمت 83- بررسی رخدادهای ورزشی در جهان همراه با محمد شهرابی ،کارشناس، تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا / رادیو نشاط...مسعود ظهوری

12/03/2020  در قلمرو ورزش قسمت 83- بررسی رخدادهای ورزشی در جهان همراه با محمد شهرابی ،کارشناس، تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا / رادیو نشاط...مسعود ظهوری


در قلمرو ورزش قسمت 83

بررسی رخدادهای ورزشی در جهان همراه با محمد شهرابی ،کارشناس، تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا

 رادیو نشاط...مسعود ظهوری

-بررسی تاثیرات کرونا ویروس بر مسابقات ورزشی ایران و دیگر کشورها

-نگاهی به وضعیت نامساعد و حاشیه های تیم های پرسپولیس و استقلال

-چرا فدراسیون فوتبال ایران هنوز رئیس ندارد؟

-گذری بر ورزش افغانستان

-چرا ایران میزبان هیچ رویداد ورزشی جهانی و آسیائی مهم نیست؟