حقوقی

مهاجرت به استرالیا - -اطلاعات مهمی در مورد تاثیر بیماری کرونا بر ویزاهای استرالیا / -اگر ایران fatf را امضا نکند آیا ویزاهای سرمایه گذاری باطل می شود؟/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا - -اطلاعات مهمی در مورد تاثیر بیماری کرونا بر ویزاهای استرالیا / -اگر ایران fatf را امضا نکند آیا ویزاهای سرمایه گذاری باطل می شود؟/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی

22/12/1398  مهاجرت به استرالیا - -اطلاعات مهمی در مورد تاثیر بیماری کرونا بر ویزاهای استرالیا / -اگر ایران fatf را امضا نکند آیا ویزاهای سرمایه گذاری باطل می شود؟/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

-اطلاعات مهمی در مورد تاثیر بیماری کرونا بر ویزاهای استرالیا

اگر ایران fatf را امضا نکند آیا ویزاهای سرمایه گذاری باطل می شود؟

 همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

رادیو نشاط..ناهید امامی

---------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/