اجتماعی

پیام ویژه خانم "جنت یانگ" مدیر ارشد وزارت سلامت ایالت کویینزلند در خصوص بحران شیوع ویروس کرونا در استرالیا ، گفتگو اختصاصی رادیو نشاط با خانم نسرین وزیری جامعه شناس در کوئینزلند و عضو جامعه چند فرهنگی استرالیا

پیام ویژه خانم "جنت یانگ" مدیر ارشد وزارت سلامت ایالت کویینزلند در خصوص بحران شیوع ویروس کرونا در استرالیا ، گفتگو اختصاصی رادیو نشاط با خانم نسرین وزیری جامعه شناس در کوئینزلند و عضو جامعه  چند فرهنگی استرالیا

13/03/2020  پیام ویژه خانم "جنت یانگ" مدیر ارشد وزارت سلامت ایالت کویینزلند در خصوص بحران شیوع ویروس کرونا در استرالیا ، گفتگو اختصاصی رادیو نشاط با خانم نسرین وزیری جامعه شناس در کوئینزلند و عضو جامعه چند فرهنگی استرالیا


پیام ویژه خانم "جنت یانگ" مدیر ارشد وزارت سلامت ایالت کویینزلند در خصوص بحران شیوع ویروس کرونا در استرالیا ، گفتگو اختصاصی رادیو نشاط با خانم نسرین وزیری جامعه شناس در کوئینزلند و عضو جامعه چند فرهنگی استرالیا


Gold Coast Persian Cultural Group - Coordinator and contact person for
Persians/Iranians since 1996 in Queensland and local Council's directory

رادیونشاط...آیدامهدیزاده

-نتایج گفتگو با پارلمان کویینزلند و خانم جنت یانگ مدیر ارشد وزارت سلامت کویینزلند و مدیران سازمان چند ملیتی و دولتهای محلی

-واکنش رسانه ها به دلیل ورود تعدادی از هموطنان مبتلا به ویروس کرونا از ایران به استرالیا

-لغو اکثر برنامه های نوروزی در دیگر شهرهای استرالیا