اجتماعی

بحران سیاسی افغانستان، یک کشور و دو رئیس جمهور!/گفتگو اختصاصی رادیو نشاط با آقای محمد ضیا،استاد دانشگاه و رئیس اسبق انتشارات آموزش و پرورش افغانستان ، نویسنده و مدیر مسئول هفته نامه افق در استرالیا/رادیو نشاط..مسعود ظهوری

بحران سیاسی افغانستان، یک کشور و دو رئیس جمهور!/گفتگو اختصاصی رادیو نشاط  با آقای محمد ضیا،استاد دانشگاه و رئیس اسبق انتشارات آموزش و پرورش افغانستان ، نویسنده و مدیر مسئول هفته نامه افق در استرالیا/رادیو نشاط..مسعود ظهوری

14/03/2020  بحران سیاسی افغانستان، یک کشور و دو رئیس جمهور!/گفتگو اختصاصی رادیو نشاط با آقای محمد ضیا،استاد دانشگاه و رئیس اسبق انتشارات آموزش و پرورش افغانستان ، نویسنده و مدیر مسئول هفته نامه افق در استرالیا/رادیو نشاط..مسعود ظهوری


 

بحران سیاسی افغانستان، یک کشور و دو رئیس جمهور!

گفتگو اختصاصی رادیو نشاط با آقای محمد ضیا،استاد دانشگاه و رئیس اسبق انتشارات آموزش و پرورش افغانستان ، نویسنده و مدیر مسئول هفته نامه افق در استرالیا

رادیو نشاط..مسعود ظهوری

 

در افغانستان، آقایان اشرف غنی و عبدالله عبدالله دو مراسم تحلیف جداگانه در یک روز برگزار کردند.

زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان و شمار دیگری از سیاستمداران برجسته، همه تلاش ممکن را برای متقاعد کردن غنی و عبدالله برای حل اختلافات‌شان انجام دادند، اما این کوشش بی نتیجه ماند.

در نتیجه این چالش ها و بحران سیاسی بوجود آمده افغانستان به چه سرنوشتی گرفتار خواهد شد؟

آیا این اتفاقات در روند توافق صلح آمریکا و طالبان تاثیر خواهد گذاشت؟